Pens For Kids

Velkommen / Welcome

Pens for Kids er et velgørende projekt baseret 100 % på frivilligt arbejde - og går ud på at hjælpe børn i Afrika og udviklingslande til en uddannelse. 
Pens for Kids består foreløbigt af følgende organisationer:

Pens for Kids Danmark: www.pensforkids.mono.net / www.123hjemmeside.dk/penz4kidz
Pens for Kids Schweiz: www.pensforkids.ch / www.pens-for-kids.com
Pens for Kids England: www.pensforkids.co.uk,
Pens for Kids Portugal: Facebook Gruppe,
Pens for Kids Australien: Hjemmeside

...og de modtagende organisationer:

Pens for Kids Kenya: www.pfk-kenya.mono.net
Pens for Kids Tanzania: www.pfk-tanzania.mono.net
Pens for Kids Uganda: Facebook Side
Pens for Kids is a charity project based 100 % on volunteer work - aiming at helping kids in developing countries - primarily in Africa - to get an education.
Pens for Kids is so far made up from these organisations:

Pens for Kids Denmark: www.pensforkids.mono.net / www.123hjemmeside.dk/penz4kidz 
Pens For Kids Switzerland: www.pensforkids.ch / www.pens-for-kids.com 
Pens for Kids UK: www.pensforkids.co.uk ,
Pens for Kids Portugal: Facebook Group,
Pens for Kids Australia: Webpage

...and the receiving organisations:

Pens for Kids Kenya: www.pfk-kenya.mono.net
Pens for Kids Tanzania: www.pfk-tanzania.mono.net
Pens for Kids Uganda: Facebook Page

Vores sponsor / our sponsor


Denne hjemmeside er sponseret af ScandeNOx - som leverer systemer til reduktion af NOx fra kraftværker, cementovne, raffinaderier samt industrielle kedler, proces- og forbrændingsanlæg.

Siden redigeres af Pens for Kids Danmark.
This website is sponsored by ScandeNOx - a supplier of systems for reduction of NOx from power plants, cement kilns, refineries and industrial boilers, process- and combustion plants.

The website is edited by Pens for Kids Denmark.